Kategoria: Porady dla rodziny

500 zł na dziecko nie dla wszystkich

Wydatki polskiej rodziny związane z wychowywaniem i utrzymywaniem dzieci są wysokie. Ekonomiści szacują, że wychowanie jednego dziecka od narodzin do pełnoletności wynosi od 176 tysięcy złotych do 190 tysięcy złotych. W przypadku posiadania dwojga lub więcej dzieci, koszty są znacznie wyższe.

Read More

Jak rozpoznać tkaniny dobrej jakości?

Nie trzeba być fachowcem – materiałoznawcą, aby umieć rozpoznawać dobry i zły materiał często bez konieczności dotykania go i sprawdzania pod względem fizycznym jego struktury.

Read More

Przełamać oziębłość

Satysfakcjonujące życie seksualne to jeden z najważniejszych filarów dobrego samopoczucia. Stwierdzenie to może wydawać się oczywiste, jednak w naszej, zdominowanej przez tradycję katolicką kulturze, seks bywa marginalizowany, a odczuwana w związku z nim przyjemność – nawet piętnowana.

Read More

Wejście z dzieckiem na szczyt góry

Wyjście zimą w góry z maluchem może być wyzwaniem. Co nie znaczy, że pojawienie się potomstwa powinno oznaczać rezygnację ze spędzania czasu w otoczeniu górskich krajobrazów.

Read More

Jak wybrać mieszkanie dla młodej rodziny z dziećmi?

Poszu­ku­jąc lokum dla sie­bie i swo­jej rodziny, warto wziąć pod uwagę kilka czyn­ni­ków, które będą miały wpływ na to, czy w naszym domu będzie pano­wać har­mo­nia i spo­kój oraz czy wszyst­kim domow­ni­kom będzie miesz­kać się wygod­nie. Na jakie ele­menty szcze­gól­nie warto zwró­cić uwagę?

Read More