Tag: seks

Przełamać oziębłość

Satysfakcjonujące życie seksualne to jeden z najważniejszych filarów dobrego samopoczucia. Stwierdzenie to może wydawać się oczywiste, jednak w naszej, zdominowanej przez tradycję katolicką kulturze, seks bywa marginalizowany, a odczuwana w związku z nim przyjemność – nawet piętnowana.

Read More